Huurvoorwaarden

Villa Perla di Gentil

Bij het definitief vastleggen van een huurperiode in Villa Perla di Gentil gaat U als huurder akkoord met door ons vastgestelde, onderstaande voorwaarden. Dit formulier dient ondertekend en voorzien van een kopie van alle paspoorten geretourneerd te worden naar: VillaPerladiGentilCuracao@gmail.com.

1. Aanvraag optie

Wanneer U interesse heeft in een verblijf in Perla di Gentil kunt U dit kenbaar maken per mail: VillaPerladiGentilCuracao@gmail.com. Indien de gewenste periode vrij is, kan een optie geplaatst worden voor 5 dagen. Gedurende deze termijn kunt U gedurende 5 dagen de optie intrekken. Dit geschiedt eveneens per e-mail op het aangegeven adres. Bij intrekking van de verleende optie binnen 5 dagen bent U geen annuleringskosten verschuldigd. Daarna wordt de aanvraag definitief.
Wanneer de optie omgezet is in een definitieve boeking, dient U per mail door te geven: NAW-gegevens, thuisblijvers nummer, namen van alle gasten, geboortedata en gereserveerde periode en of u gebruik wenst te maken van de auto(‘s) tegen huurprijs van €70,00 per auto per dag. U ontvangt dan binnen 7 dagen de definitieve bevestiging per mail. Deze manier van reserveren is definitief en bindend.

2. Betaling van Uw boeking

Nadat U van ons de bevestiging van de huurperiode ontvangt, dient binnen 14 dagen 50% van het huurbedrag, plus de borg en de toeristenbelasting te worden betaald op SNS: NL 34 SNSB 0956552145 t.n.v. Dhr. JLCB Verhoof. Het restant bedrag dient 12 weken voor aankomst datum ontvangen te zijn door verhuurder.

3. Borg

Bij elke periode die wordt geboekt, wordt vooraf een borg van €1250 betaald door de huurder. De borg dient betaald te worden binnen twee weken na ondertekening van de Huurvoorwaarden tegelijk met de eerste betaling van de huursom.

4. Huurprijs

De huurprijzen bedragen in 2019 per 7 nachten:
Laagseizoen per nacht € 475,00.
Hoogseizoen per nacht € 580,00.
Piekseizoen op aanvraag.
Aankomst dagelijks mogelijk.
Minimale huurperiode is 7 nachten.
Meivakantie en kerstvakantie minimaal 14 nachten.
In de huurprijs inbegrepen:
– de woning is schoongemaakt bij aankomst;
– 1x per week ( 7 nachten) schoonmaak tussendoor;
– 1x per week zwembadonderhoud;
– bedden zijn gedekt bij aankomst;
– handdoekenpakket (2 badlakens / 4 handdoeken p.p.p.wk);
– gebruik wasmachine/droger;
– gebruik kluis;
– internetverbinding;
– electra tot maximum verbruik van 60 KwH per dag;
– waterverbruik (extreem waterverbruik wordt met borg verrekend!).
Niet inbegrepen:
– Boodschappenpakket bij aankomst (wel mogelijk);
–  Transfer luchthaven v.v. (wel mogelijk);
–  Eindschoonmaak €250 (= verplicht);
–  Borg €1250,00 (= verplicht);
–  Toeristenbelasting van 7% (= verplicht) vd huursom.

5. Annulering

Wij adviseren U een goede reis- en annuleringsverzekering met werelddekking te nemen binnen vijf dagen na boeking.
Bij annulering tot 90 dagen voor aankomst bedragen de kosten 75% van de huurprijs. Annuleringskosten tot 6 weken voor aankomst: 85%, daarna 100%.
Indien U het gehuurde object eerder verlaat dan de afgesproken vertrekdatum, vindt geen restitutie plaats.

6. Verlies, diefstal, schade / vernieling

Bij ondertekening van de huurvoorwaarden tekent huurder op dat moment voor aansprakelijkheid bij verlies, diefstal en breuk / vernieling van tot de inboedel van de woning behorende goederen bij aankomst.
Tevens verklaart huurder de huisraad en alles wat daartoe behoort in en om het gehuurde object, als een goed huurder te behandelen.
Verhuurder heeft geen aansprakelijkheid inzake verlies / diefstal / letsel / overmacht en overige schade bij waterstoring, poolstoring, noodweer/orkanen, stroomuitval bij huurder ten tijde van bewonen van de Villa Perla di Gentil.
Verhuurder aanvaardt verder geen aansprakelijkheid voor:
a) diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in de woning;
b) het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur in de woningen, tijdelijke uitval of storingen in en om
    de vakantiewoning van water- en/of energiehuishouding,
c) niet vooraf aangekondigde straat werkzaamheden en bouwwerkzaamheden rondom de vakantiewoning;
d) het niet of ten dele uitvoeren van de huurovereenkomst ingeval van overmacht. Hieronder wordt mede verstaan het geval dat de door de verhuurder ingeschakelde dienstverleners, nalatig blijven;
e) schade door (natuur)rampen;
f)  kennelijke fouten of vergissingen op haar website of andere kennisgevingen.
Voor wat betreft ongevallen in of om het huis kan de beheerder of de eigenaar niet aansprakelijk gesteld worden. In het bijzonder aanvaardt de verhuurder geen enkele aansprakelijkheid indien het ongeval zich voordoet in en rondom de pool.

7. Aankomst en Vertrek;

Aankomst: vanaf 15.00 uur of later.
Vertrek: uiterlijk 12.00 uur tenzij schriftelijk anders is afgesproken en er die dag geen aankomst van nieuwe gasten is.
In verband met de borgstelling en meterstanden wordt de woning bij aankomst en vertrek samen met U geïnspecteerd door de beheerder en worden de meterstanden samen met U opgenomen.

8. Jongeren / studentengroepen

De woning is niet te huur voor studenten / groepen jongeren < 23 jaar. Villa is ook niet te boeken door ouders voor groep jongeren / studenten wanneer ouder niet ook daar verblijft op dat moment.

9. Bezetting villa

De woning is te boeken voor 1 t/m 12 personen ( + 3 kinderen < 8 jaar) maximaal. Het aantal personen dat in woning verblijft dient hetzelfde aantal te zijn als doorgegeven bij boeking en op de boekingsbevestiging.
Boeken er een aantal personen maar blijken er toch meer mensen te blijven slapen dan zal per persoon €25,00 per dag extra in rekening gebracht worden cq. ingehouden worden van borg. Eventueel extra kosten linnen etc worden dan ook verrekend.

10. Verantwoordelijkheid huurder

De huurder is verantwoordelijk voor een goede behandeling van het gehuurde en is aansprakelijk voor eventuele schades en of vermissing die door huurder of medereizigers veroorzaakt zijn gedurende zijn/haar verblijf. Schade door breuk of en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of accommodatie dient door de hoofdpersoon ter plaatse te worden gemeld bij de beheerder van de woning. Deze wordt verrekend in eindafrekening. Voor zover eventuele schade de gestorte borgsom overtreft, zal huurder daarvan een rekening ontvangen.
De huurder is verplicht het huis in schone staat achter te laten. Vuilnisbakken dienen leeg te zijn bij vertrek. Voor het huis staat een afvalcontainer waar alles in kan. Ook de BBQ dient schoon en leeg te zijn. Wanneer dit niet het geval is zal de beheerder deze laten reinigen en met borg verrekenen. Dit wordt tijdens check out met gast door beheerder bekeken.

11. Huishoudelijke reglementen

Alle gasten dienen zich te houden aan de voor de accommodatie vastgestelde regels. Bij overtreding van de regels en/of het niet opvolgen van aanwijzingen van beheer of security, heeft management van de villa het recht U terstond van de accommodatie te verwijderen, zonder dat gehele of gedeeltelijke restitutie van de huursom plaatsvindt. Feesten en andere activiteiten zijn absoluut niet toegestaan zonder vooraf toestemming. Voor het plegen van noodzakelijk onderhoud of reparaties zult U zonder recht op vergoeding toestaan dat tijdens uw verblijf aan de accommodatie of overige faciliteiten om het gehuurde werkzaamheden worden uitgevoerd.

12. Huisdieren

Huisdieren zijn niet toegestaan in/om Villa Perla di Gentil.

13. Parkeerbeleid

Bij de woning kunnen 2 auto’s geparkeerd worden. Dit dient binnen het hek onder de carport of daarnaast te gebeuren of direct aan straat voor de woning. Probeer echter overlast voor omwonenden en gemeentelijke diensten (afvalservice etc) te voorkomen. Het is niet toegestaan met auto’s helemaal naar boven te rijden ivm beschadigen auto’s en muren daar.

14. Afvalbeleid

De woning dient netjes bewoond te worden. In verband met ongedierte is het verboden (vuilnis)zakken of voedingswaar in en om de wonig te laten staan. Bewaar al Uw etenswaar afgesloten en in koelkast. Voor afval dient de container voor het huis gebruikt te worden. Op woensdag wordt deze gereinigd. We vragen U daarom vriendelijk deze op dinsdagavond op de bestemde plek aan straat te zetten.

15.  Beheer

Beheerder van de woning: Martijn van Wouw (telefoonnummer: +59996731703) bij vragen of in geval van nood 24/7 bereikbaar. Voor noodgevallen is de bewaking van Jan Thiel Security.

16. Geschillen

De verhuurder is niet verantwoordelijk voor veranderingen die geen betrekking hebben op het huurobject, zoals veranderingen van faciliteiten van het park, zaken of winkels, water en stroomvoorziening, plaatselijke tarieven/belastingen en voor weg- en andere bouwwerkzaamheden, enzovoort.
Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands Antilliaans recht van toepassing. Alle geschillen ter zake van of voortvloeiende uit of anderszins verband houden met de overeenkomst en of deze algemene voorwaarden zullen worden berecht door de Gerecht in Eerste Aanleg te Willemstad, Curacao, Nederlandse Antillen.

17. Website-info

Gegevens op de website kunnen tussentijds veranderen cq. aangepast worden. Voor meer info: www.VillaPerladiGentilCuracao.com.